Atlas Copco Tools

Kontrollenhet för bilindustrins skruvdragare

Atlas Copco´s skruvdragare är kända för att ha en hög noggrannhet i åtdragningsmomentet, vilket är en viktig del av både kvalitet och säkerhet inom biltillverkningen. För att säkerställa kvaliteten, används en kontrollenhet tillsammans med skruvdragare och kabel.

SWECO Elektronik har hjälpt kunden med att säkerställa goda skruvförband och att göra kontrollenheten mer ergonomisk och tystare. Man kan också spara mätvärden i logg och förprogrammera för en viss kraft.

SWECO Elektronik har levererat nyckelkompetens inom elektronik och programvara samt bidragit till att precisionen förbättrats.

SWECO Elektronik tog fram hårdvaruplattformen till mikroprocessorkortet i kontrollenheten.

Uppdrag för SWECO Elektronik:

  • Utveckling
  • Konstruktion/Prototyp