Danfoss

Fjärrvärmereglering för villor och bostadshus.

Danfoss tillverkar en bred skala av kvalitetskomponenter för industriprodukter, kyl-utrustning, VVS, vattenventiler, högtryckspumpar och VLT Drives. Hela tiden är det tillverkarnas och i förlängningen slutkundernas behov och önskemål som driver på innovationsarbetet hos Danfoss

Sweco Elektronik är en del i utvecklingskedjan och har utvecklat en ny utrustning för fjärrvärmereglering för villor och bostadshus. Tillförlitlighet och låg tillverkningskostnad var nyckelorden under projektets gång.

Samspelet mellan SWECO Elektronik och Danfoss produktionspartner, BB Electronics, gav som resultat en produkt som från start blev designad för att kunna produceras i stora volymer på ett effektivt sätt.

Uppdrag för Sweco Elektronik:

  • Utveckling
  • Konstruktion/Prototyp