Danfoss

Utveckling av värmeregleringsenhet

Danfoss levererar kunddrivna innovationer som baseras på globalt industrikunnande genom lokal service.
SWECO Elektronik har Profiler - en ny utrustning för fjärrvärmereglering för villor och bostadshus. Tillförlitlighet och låg tillverkningskostnad var nyckelorden under projektets gång.

Samspelet mellan SWECO Elektronik och Danfoss produktionspartner, BB Electronics, fick som resultat en produkt designad för produktion i hög volym.

Uppdrag för SWECO Elektronik:

  • Utveckling
  • Konstruktion/Prototyp