DeLaval

Mjölkmätare för gladare kossor

DeLaval är världsledande när det gäller utrustning och system för mjölkning. En av grundtankarna är att en bra mjölkningsmaskin ska kunna tömma juvret så effektivt som möjligt, mjölka med en god spenstimulering och inte förorsaka skador på spenarna.

Ett sätt att motsvara dessa krav är att tillämpa flödeskontrollerad mjölkning. Sweco Elektronik föreslog en metod som bygger på magnetisk flödesmätning med kapacitiv koppling.

Uppdrag för Sweco Elektronik:

  • Utveckling