Herber Engineering

Styrning av servon i rörbockningsmaskiner

Herber tillverkar avancerade hydrauliska och elektriska maskiner för kallformning av rör och profiler.

Sweco Elektronik har bidragit genom att ta fram CNC-4, ett nytt styrsystem för de servon som hör till Herbers rörbockningsmaskiner. Styrsystemet består av ett moderkort med 2 processorer. Den ena hanterar kommunikation mot operatörs-PC och styr PLC portar samtidigt som den andra reglerar upp till 8 servoaxlar.

Uppdrag för Sweco Elektronik:

  • Utveckling
  • Konstruktion/Prototyp
  • Produktapplikation
  • Produktion
  • Support