ITT Flygt

Utvecklingsstudier för framtidens pumpteknik

ITT Flygt levererar lösningar och tjänster för vätskehantering och är världens största leverantör av dränkbar pumputrustning.

Sweco Elektronik har gjort förstudier avseende elektronik för att detektera pumpars aktuella drifttillstånd.

Uppdrag för Sweco Elektronik:

  • Utveckling