Motorola

SetTopBox för digital underhållning

Motorolas media teknik levererar video och TV-underhållning med knivskarp ”high definition” och ett till synes oändligt antal ”on-demand”-program.

Hjärnan i systemet är Motorolas SetTopBox som även har intelligent DVR (Digital Video Recorder) samt många interaktiva applikationer.

Sweco Elektronik har deltagit i framtagandet av en avancerad automatisk produktionstest och konfigurering.

Uppdrag för Sweco Elektronik:

  • Utveckling