Ortivus

Utrustning för övervakning av hjärtpatienter

Ortivus erbjuder en världsunik lösning för trådlös realtidsövervakning av hjärtpatienter – en lösning som kombinerar modern teknik med de senaste rönen inom hjärtforskning.

Ortivus M531 är den enhet som används för att övervaka EKG, blodtryck samt syre- och koldioxidhalt i blodet, men även för trådlös överföring av data. Produkten är framtagen enligt IEC60601 och QSR.

Sweco Elektronik uppdrag var att utveckla ny hårdvara och mekanik för en ny och mer utrymmeskrävande pumpenhet. Att förbättra tillförlitligheten vid användning var en annan av uppgifterna i uppdraget.

Uppdrag för Sweco Elektronik:

  • Utveckling
  • Konstruktion/Prototyp
  • Produktion
  • Support