Reflex Instrument

Koncept för nästa generations borrhålsmätare

EZ-Shot används för att mäta kilometerlånga borrhål, så att man kan kompensera för avdriften.

Sweco Elektronik fick i uppdrag av Reflex Instrument AB att se över en befintlig produkt för att föreslå hur den skulle kunna göras mer konkurrenskraftig med dagens teknik.

Konceptstudien resulterade i ett förslag på ny produkt med en mängd fördelar såsom nya givartyper, enklare mekanisk konstruktion, 3-vägs kontaktlös energiförsörjning, bättre prestanda samt lägre produktkostnad.

Uppdrag för Sweco Elektronik:

  • Utveckling