Söderhamn Eriksson

Skannerkort för ECM-anpassad scanner

Scanner 750 är framtagen av Söderhamn Eriksson. Sweco Elektronik har konstruerat ett nytt skannerkort där serieingången är galvaniskt skiljd från resten av kretsarna och har separat spänningsmatning. Serieingången hör till en kommunikationsdator som används vid felsökning och diagnostik. Hela konstruktionen är också EMC-anpassad.

Uppdrag för Sweco Elektronik:

  • Utveckling
  • Konstruktion/Prototyp
  • Produktapplikation
  • Produktion
  • Support