Söderhamn Eriksson

Edge IT ger sågverket exakta brädor

Söderhamn Eriksson arbetar med att förse sågverksnäringen i världen med effektiva maskiner och produktionssystem. En viktig del i utbudet är kantningssystemen, vilka ser till att timmerråvaran kan utnyttjas maximalt, samtidigt som sågningen blir så exakt som möjligt.

Sweco Elektronik har bidragit till utvecklingen genom att ta fram Edge IT, vilket är elektroniken och programvarorna som får kantningssystemet att mäta och optimera optimalt. Med andra ord såga bort så lite av barkkanten som möjligt och ta ut den längsta och bredaste brädan enligt sågverksägarens önskemål.

Uppdrag för Sweco Elektronik:

  • Utveckling
  • Konstruktion/Prototyp
  • Produktapplikation
  • Produktion
  • Support