Behöver du en lönsammare produkt?

Våra utvecklingsprojekt utgår ofta från frågor som har betydelse för produktens lönsamhet. Kan t ex produkten bli snabbare? Tåligare? Enklare? Kan detta göra att produkten blir lönsammare att producera, underhålla eller marknadsföra? Tillsammans med dig identifierar vi de avgörande frågeställningarna och arbetar sedan målinriktat för att komma fram med bra svar i form av en lönsam slutprodukt.

Helhet eller delar

Som uppdragsgivare kan du låta oss ta ansvar för helheten i en produktutveckling från innovation till produktion. Du kan också välja att använda oss i delar för att lägga till just de tjänster som du behöver.

Sedan starten 1987 har Sweco Elektronik (tidigare JAPS Elektronik)  tagit fram hundratals nya produkter. Vårt kännetecken och vår styrka är att på kort tid kunna utföra hela processen från avancerad utveckling och konstruktion till dokumentation, produktion och support.